The Essence of the Six Far-Reaching Perfections Dharani  (The Essence of the Six Paramitas Dharani)      

NAMO DHARMAKĀYA SAMBHOGAKĀYA NIRMANAKĀYA/ TADYATHĀ/ DĀNA PĀRAMITĀ/ SHĪLA PĀRAMITĀ/ KSHANTI PĀRAMITĀ/ VĪRYA PĀRAMITĀ/ DHYANA PĀRAMITĀ/ PRAJÑĀ PĀRAMITĀ SARVA DHARMA SHŪNYATĀ SVĀHĀ

 

Translated by Erick Sherab Zangpo.

Advertisements